Sản phẩm

VAY TÍN CHẤP THEO LƯƠNG

- Lãi suất từ 13%/năm tính trên dư nợ giảm dần. - Khoản vay lên đến 12 lần thu nhập hàng tháng và tối đa 900 triệu đồng, cho mục đích tiêu dùng, phục vụ đời sống.

Thẻ Tín Dụng

Trải nghiệm phong cách sống hiện đại, quản lý chi tiêu thông minh, tận hưởng các dịch vụ đẳng cấp thế giới và nhận ưu đãi bất tận cùng thẻ tín dụng Shinhan Cá nhân.

Ưu đãi Giáo Viên, Bác Sĩ, Nhân Viên Ngân Hàng

- Lãi suất từ 13%/năm tính trên dư nợ giảm dần. - Khoản vay lên đến 12 lần thu nhập hàng tháng và tối đa 900 triệu đồng, cho mục đích tiêu dùng, phục vụ đời sống.